REGULAMIN SZKOLNEJ SCENY

 PIOSENKI I POEZJI

§1

Szkolna Scena Piosenki i Poezji jest przeglądem organizowanym juz po raz szesnasty przez Zespół Szkół nr 28 w Toruniu oraz przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

§2

Cele imprezy:

·       upowszechnianie szkolnego ruchu artystycznego w dziedzinie muzyki, piosenki dziecięcej i poetyckiej

·       prezentacja twórczych dokonań dzieci i młodzieży

·       popularyzacja piosenki śpiewanej, piosenki autorskiej, ballad, czyli utworów spod znaku „Krainy Łagodności”

·       uwrażliwienie uczestników koncertu na piękno słowa poetyckiego

·       wspólna zabawa, integracja środowiska młodych artystów

 

§3

Koncert ma charakter konkursowy, podzielony jest na trzy kategorie wiekowe. Pierwsza obejmuje wykonawców z klas 1-3 szkoły podstawowej, druga klasy 4-6, natomiast trzecia kategoria wiekowa obejmuje uczniów klas 1-3 gimnazjum. W pierwszej i drugiej kategorii dozwolony jest repertuar typowej piosenki dziecięcej lub muzyczne interpretacje znanych i nieznanych wierszy literatury dziecięcej. W trzeciej kategorii oczekujemy własnych tekstów z akompaniamentem na żywo, a także aranżacji tekstów autorów jak W. Bellon, E. Stachura, J. Kofta, M. Grechuta, A. Osiecka, A. Poniedzielski, J. Kaczmarski, M. Czyżykiewicz i inni autorzy łagodnej twórczości.

 

Należy pamiętać, żeby tekst był odpowiedni do młodego wieku wykonawcy i odpowiadał celom imprezy.

 

§4

WARUNKI UCZESTNICTWA

W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych

i gimnazjów z Torunia i okolic. Zgłoszenia należy przesłać do

11 lutego2008r. na adres:

 

Zespół Szkół nr 28

ul. Przy Skarpie 13

87-100 Toruń

 

z dopiskiem: „Szkolna Scena Piosenki i Poezji”

lub faxem na numer 056-648-61-20

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.     imię i nazwisko wykonawcy (wykonawców), klasa

2.     numer szkoły lub nazwę instytucji, którą reprezentuje(-ą)

3.     nazwę zespołu z dodatkowym podaniem składu i liczby wykonawców

4.     tytuł  piosenki/wiersza i ich autorów

5.     imię i nazwisko opiekuna

6.     dodatkowe informacje dotyczące występu, wykonawcy czy zespołu

 

UWAGA!!

Uczestnicy reprezentują tylko jedną szkołę lub instytucję, ponadto szkoła lub instytucja mogą zgłaszać najwyżej dwie piosenki w poszczególnych kategoriach.

 

§5

Recytatorzy nie uczestniczą w konkursie ich występ jest tylko słowną ilustracją koncertu, mimo to ich występ z własnymi utworami poetyckimi bądź autorów wymienionych w tym regulaminie będzie mile widziany. Przewidziano upominki za najciekawsze recytacje.

 

§6

Organizatorzy koncertu zapewniają laureatom atrakcyjne nagrody, wszystkim uczestnikom koncertu zostaną wręczone okolicznościowe plakietki, a ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

§7

Szkolna Scena Piosenki i Poezji odbędzie się tradycyjnie już w pierwszą sobotę marca (01.03.2008 r.) według porządku:

Ø        godz. 10:00 młodzi artyści z klas 1-6 szkoły podstawowej

Ø        godz. 15:30 młodzi artyści z klas 1-3 gimnazjum

 

§8

Dodatkowych informacji udziela zainteresowanym występujący w imieniu organizatorów Jarosław Cwynar – nauczyciel języka polskiego z ZS nr 28 (tel. 601 686 356) oraz sekretariat szkoły (tel. 056-648-64-77 lub 056-648-61-20).

 

 

Regulamin dostępny również na:

 

www.zs28.republika.pl

 

 

ORGANIZATORZY:

 

·       Zespół Szkół nr 28 w Toruniu

·       Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 28 w Toruniu

·       Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

 

 

 

 

 

 

FUNDATORZY NAGRÓD:

 

·       Wydział Edukacji UM Torunia

·       Wydział Kultury UM Torunia

·       Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

·       Prezes Zarządu SM „Na Skarpie” w Toruniu

·       Toruńska Orkiestra Symfoniczna

·       Teatr im. W. Horzycy

·       Teatr „Baj Pomorski”

·       Toruńska Agencja Promocyjna TO-JA-ART

·       P.H.U. Margo - hurtownia łożysk

·       Piwnica „Pod Aniołem”

·       Wioletta Syguła-Gregrowicz – właścicielka księgarni „Bokinista”

·       Adam Marszałek-właściciel wydawnictwa

„Adam Marszałek”

·       Sława Chudzińska – właścicielka księgarni „Hobbit” (książki dla dzieci)

·       K&K S.C. Aleksander i Małgorzata Karbowniczek, Artur Byczkowski – hurtownia kwiatów i dodatków

·       Hurtownia Papiernicza „Partner XXI Kleks”

·       Redakcja Nowości

·       Radio GRA

 

PATRONAT MEDIALNY:

·       Redakcja NOWOŚCI

·       Telewizja TVK

·       Radio GRA

 

 

Specjalne i serdeczne podziękowania składamy na ręce Prezesa drukarni WAREX za wydrukowanie nam dyplomów

 

Wszystkim przyjaciołom i sponsorom Szkolnej Sceny Piosenki i Poezji przesyłamy tą drogą słowa wdzięczności za to, że jesteście z nami.

Bez Was nie byłoby tej imprezy.

 

                                        DZIĘKUJEMY

 

 

LAUREACI XV SZKOLNEJ SCENY

PIOSENKI I POEZJI

·       w kategorii klas I-III SP (soliści):

I miejsce: Maria Cynk Mikołajewska "Dom Harcerza" Toruń

II miejsce: Jagoda Pokorzyńska SP 2 w Lubiczu

                  Aleksandra Pryl SP w Czernikowie

III miejsce: Pola Przyziółkowska SP 32 Toruń

 

·       w kategorii klas IV-VI

I miejsce: Łukasz Juda "Dom Harcerza" Toruń

                 Patryk Koralewski SP w Grębocinie

                 Marta Dymowska ZS nr 9 Toruń

II miejsce: Patrycja Skowrońska z SP w Lubaniu

                  Natalia i Olga Siemienieckie ZS 28 Toruń

III miejsce: Paulina Paczkowska z SP w Czernikowie

                   Klaudia Piwosz ZS nr 9

 

·       w kategorii solistów (gimnazjum):

I miejsce: Joanna Skruszewicz z Gimnazjum w Lubaniu

   II miejsce (ex equo):

- Joanna Kaczmarkiewicz z Gimnazjum w Czernikowie

- Monika Rupińska z ZS nr 9 w Toruniu

     III miejsce: Agata Rożankowska z Gimnazjum      Stowarzyszenia "Edukacja"

 

·       w kategorii zespołów:

I miejsce: Chór Gimnazjum nr 11 w Toruniu

II miejsce (ex equo):

Zespół  Cosima z Gimnazjum w Lubaniu

Zespół Twister z Gimnazjum Stowarzyszenia "Edukacja" w Toruniu